Disclaimer e-mail

De informatie opgenomen in het gerelateerde bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht is op persoonlijke titel van de auteur tot stand gekomen en hoeft niet noodzakelijk het standpunt van Avandis weer te geven. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud van dit bericht en zijn bijlage(n) niet te gebruiken en de afzender direct te informeren en het bericht en alle kopieën ervan te vernietigen. In dit geval zijn verspreiding, forwarding, printen en kopiëren van dit bericht of zijn bijlage(n) verboden. Avandis is niet aansprakelijk voor virussen in dit bericht en/of zijn bijlage(n). Avandis kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.